Bộ 39 子 tử [4, 7] U+5B5C
23388.gif
Show stroke order
 zī
♦ § Xem tư tư .
1. [孜孜] tư tư