Bộ 85 水 thủy [5, 8] U+6CF3
27891.gif
Show stroke order vịnh
 yǒng
♦ (Động) Lặn, đi ngầm dưới nước. ◎Như: du vịnh bơi lội.
1. [游泳] du vịnh