Bộ 124 羽 vũ [10, 16] U+7FF1
Show stroke order cao, ngao
 áo
♦ (Động) § Xem cao tường .
1. [翱翔] cao tường, ngao tường