Bộ 140 艸 thảo [8, 12] U+840D
33805.gif
Show stroke order bình
 píng
♦ (Danh) Bèo. § Vì nó nổi ở trên mặt nước nên gọi là phù bình . ◇Nguyễn Du : Phù bình nhiễu nhiễu cánh kham ai (Lưu Linh mộ ) Cánh bèo trôi giạt đáng thương thay.