Bộ 196 鳥 điểu [7, 18] U+9D61
Show stroke order
 wǔ
♦ (Danh) § Xem anh vũ .
1. [鸚鵡] anh vũ