Bộ 196 鳥 điểu [19, 30] U+9E1E
40478.gif
Show stroke order loan
 luán
♦ (Danh) Chim loan (theo truyền thuyết là một loài chim thần tiên, giống như phượng hoàng). ◇Ngô Thì Nhậm : Ngọc tiêu hưởng đoạn thương phi phượng, Bích động đài thâm trướng biệt loan , (Vịnh Giáng Hương ) Sáo ngọc đứt tiếng, buồn nỗi chim phượng đã bay cao, Động biếc đầy rêu, ngán nhẽ chim loan phải li biệt.
♦ (Danh) Cái chuông buộc trên ngựa. § Thông loan . ◇Khuất Nguyên : Dương vân nghê chi yểm ái hề, Minh ngọc loan chi thu thu , (Li tao ) Tung mây mống u ám hề, Vang chuông ngọc leng keng.
♦ (Danh) Họ Loan.
1. [和鸞] hòa loan