Bộ 61 心 tâm [8, 12] U+60E0
Show stroke order huệ
 huì
◼ (Danh) Lòng thương, lòng nhân ái. ◇Luận Ngữ : Hữu quân tử chi đạo tứ yên: kì hành kỉ dã cung, kì sự thượng dã kính, kì dưỡng dân dã huệ, kì sử dân dã nghĩa : , , , 使 (Công Dã Tràng ) (Ông Tử Sản) có bốn điều hợp với đạo người quân tử: giữ mình thì khiêm cung, thờ vua thì kính cẩn, nuôi dân thì có lòng nhân ái, sai dân thì hợp tình hợp lí.
◼ (Danh) Ơn. ◎Như: huệ trạch ân trạch. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Như thử kiến huệ, hà dĩ báo đức? , (Đệ bát hồi) Ơn ấy ta lấy gì báo lại?
◼ (Danh) Cái giáo ba cạnh.
◼ (Danh) Họ Huệ.
◼ (Hình) Sáng trí, thông minh. § Thông huệ . ◎Như: tuyệt huệ rất thông minh. ◇Liêu trai chí dị : Du niên sinh nhất tử, cực huệ mĩ , (Phiên Phiên ) Qua năm sinh được một con trai, rất thông minh xinh xắn.
◼ (Hình) Hòa thuận, nhu thuận. ◇Thi Kinh : Chung ôn thả huệ, Thục thận kì thân , (Bội phong , Yến yến ) Rốt cùng, ôn hòa kính thuận, Hiền và cẩn thận lấy thân.
◼ (Động) Ban ơn, ban thưởng. ◎Như: huệ tặng kính tặng.
◼ (Động) Thương yêu, sủng ái. ◇Trương Triều : Thiếp bổn phú gia nữ, Dữ quân vi ngẫu thất, Huệ hảo nhất hà thâm, Trung môn bất tằng xuất , , , (Giang phong hành ) Thiếp vốn là con gái nhà giàu, Cùng chàng nên chồng vợ, Thương yêu thắm thiết biết chừng nào, Chưa từng ra khỏi cửa.
◼ (Phó) Cách nói tôn xưng, chỉ việc làm của người khác là một ân huệ. ◎Như: huệ cố đoái đến, huệ lâm đến dự.
1. [恩惠] ân huệ 2. [實惠] thật huệ