Bộ 86 火 hỏa [17, 21] U+721B
29211.svg
Show stroke order lạn
 làn
♦ (Hình) Nhừ, nát, chín quá. ◎Như: lạn nhục thịt chín nhừ.
♦ (Hình) Thối, rữa, nẫu, hư cũ, vụn. ◎Như: lạn lê lê nẫu, phá đồng lạn thiết đồng nát sắt vụn.
♦ (Hình) Hư hỏng, lụn bại. ◎Như: nhất thiên thiên lạn hạ khứ ngày càng lụn bại.
♦ (Hình) Rối ren, lộn xộn. ◎Như: lạn mạn tán loạn. § Xem thêm từ này.
♦ (Hình) Sáng. ◎Như: xán lạn rực rỡ.
♦ (Phó) Rất, quá. ◎Như: lạn thục chín nhừ, lạn túy say khướt. ◇Thủy hử truyện : Nhĩ thị Phật gia đệ tử, như hà hát đắc lạn túy liễu thướng san lai? , (Đệ tứ hồi) Anh là con cháu nhà Phật, sao lại uống rượu say khướt lên chùa?
♦ (Động) Suy sụp, đổ vỡ. ◎Như: hội lạn vỡ lở, hải khô thạch lạn biển cạn đá mòn.
♦ (Động) Bỏng lửa. ◎Như: tiêu đầu lạn ngạch cháy đầu bỏng trán.
1. [爛漫] lạn mạn 2. [焦頭爛額] tiêu đầu lạn ngạch 3. [陳穀子爛芝麻] trần cốc tử lạn chi ma