Bộ 173 雨 vũ [8, 16] U+9713
38675.svg
Show stroke order nghê
 ní
♦ (Danh) Cầu vồng. ◎Như: nghê thuờng cái xiêm có màu sắc của cầu vồng.
1. [大旱望雲霓] đại hạn vọng vân nghê 2. [霓虹] nghê hồng 3. [霓虹燈] nghê hồng đăng 4. [霓裳] nghê thường