Bộ 75 木 mộc [2, 6] U+6731
Show stroke order chu
 zhū,  shú
◼ (Danh) Màu đỏ thắm. ◎Như: cận chu giả xích gần màu đỏ "chu" là màu đỏ "xích" (Kinh Lễ: đỏ nhạt là xích , đỏ đậm là chu ). ◇Luận Ngữ : Ố tử chi đoạt chu dã. Ố Trịnh thanh chi loạn nhã nhạc dã. Ố lợi khẩu chi phúc bang gia giả . . (Dương Hóa ) Ghét màu tía cướp mất sắc đỏ. Ghét nhạc nước Trịnh làm loạn chính nhạc. Ghét kẻ bẻm mép làm nghiêng đổ nước nhà.
◼ (Hình) Tỉ dụ xinh đẹp, phú quý. ◎Như: chu nhan mặt đẹp, chu môn nhà phú quý. ◇Liêu trai chí dị : Nương tử chu môn tú hộ, thiếp tố vô gia phu thân, lự trí ki hiềm , , (Phong Tam nương ) Nhà cô gác tía lầu son, tôi lại không phải bà con họ hàng chi, e sợ (người ta) tị hiềm.
◼ (Danh) Họ Chu.
1. [朱軒] chu hiên 2. [朱華] chu hoa 3. [朱輪] chu luân 4. [朱門] chu môn 5. [朱顏] chu nhan 6. [朱批] chu phê 7. [朱砂] chu sa 8. [朱陳] chu trần