問名 vấn danh
♦ Lễ thứ hai trong 6 lễ nghi phải tuân theo trong hôn lễ ngày xưa. Sau lễ nạp thái (lễ chạm mặt), vấn danh là lễ hỏi tên, nhà trai đến nhà gái hỏi tên và ngày sinh cô dâu mới. ◇Lễ Kí : Thị dĩ hôn lễ, nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kì , , , , , (Hôn nghĩa ).