Bộ 203 黑 hắc [5, 17] U+9EDE
40670.svg
Show stroke order điểm
 diǎn,  zhān,  duò
♦ (Danh) Ngấn, vết nhỏ. ◎Như: mặc điểm vết mực, ô điểm vết bẩn.
♦ (Danh) Hạt, giọt. ◎Như: châu điểm hạt trai, tiểu vũ điểm giọt mưa phùn.
♦ (Danh) Nét chấm (trong chữ Hán). ◎Như: tam điểm thủy ba nét chấm của bộ thủy.
♦ (Danh) Dấu chấm câu. ◎Như: đậu điểm dấu chấm hết câu.
♦ (Danh) Nói tắt của điểm tâm thực phẩm (món ăn lót dạ). ◎Như: cao điểm bánh điểm tâm, tảo điểm món ăn lót dạ buổi sáng.
♦ (Danh) Giờ (thời gian). ◎Như: thập điểm mười giờ.
♦ (Danh) Lúc, thời gian quy định. ◎Như: đáo điểm liễu đến giờ rồi.
♦ (Danh) Bộ phận, phương diện, phần, nét. ◎Như: ưu điểm phần ưu tú, khuyết điểm chỗ thiếu sót, nhược điểm điều yếu kém.
♦ (Danh) Tiêu chuẩn hoặc nơi chốn nhất định. ◎Như: khởi điểm chỗ bắt đầu, phí điểm điểm sôi.
♦ (Danh) Lượng từ: điều, việc, hạng mục. ◎Như: giá cá chủ đề, khả phân hạ liệt tam điểm lai thuyết minh , chủ đề đó có thể chia làm ba điều mục để thuyết minh.
♦ (Danh) Trong môn hình học, chỉ vị trí chính xác mà không có kích thước lớn bé, dài ngắn, dày mỏng. ◎Như: lưỡng tuyến đích giao điểm điểm gặp nhau của hai đường chéo.
♦ (Danh) Kí hiệu trong số học dùng để phân biệt phần số nguyên và số lẻ (thập phân). ◎Như: 33.5 đọc là tam thập tam điểm ngũ .
♦ (Động) Châm, đốt, thắp, nhóm. ◎Như: điểm hỏa nhóm lửa, điểm đăng thắp đèn.
♦ (Động) Gật (đầu). ◇Hồng Lâu Mộng : Lí Hoàn điểm đầu thuyết: Thị : (Đệ ngũ thập hồi) Lý Hoàn gật đầu nói: Phải đấy.
♦ (Động) Chấm (chạm vào vật thể rồi tách ra ngay lập tức). ◎Như: tinh đình điểm thủy chuồn chuồn chấm nước.
♦ (Động) Chỉ định, chọn. ◎Như: điểm thái chọn thức ăn, gọi món ăn.
♦ (Động) Kiểm, xét, đếm, gọi. ◎Như: bả tiền điểm nhất điểm kiểm tiền, đếm tiền, điểm danh gọi tên (để kiểm soát).
♦ (Động) Nhỏ, tra. ◎Như: điểm nhãn dược thủy nhỏ thuốc lỏng vào mắt.
♦ (Động) Chỉ thị, chỉ bảo, bảo. ◎Như: nhất điểm tựu minh bạch liễu bảo một tí là hiểu ngay.
♦ (Động) Trang sức. ◎Như: trang điểm .
1. [特點] đặc điểm 2. [地點] địa điểm 3. [點卯] điểm mão 4. [點水] điểm thủy 5. [點菜] điểm thái 6. [優點] ưu điểm 7. [冰點] băng điểm 8. [糕點] cao điểm 9. [極點] cực điểm 10. [質點] chất điểm 11. [指點] chỉ điểm 12. [鐘點] chung điểm 13. [終點] chung điểm 14. [交點] giao điểm 15. [觀點] quan điểm 16. [焦點] tiêu điểm 17. [蜻蜓點水] tinh đình điểm thủy