Bộ 44 尸 thi [5, 8] U+5C45
Show stroke order cư, kí
 jū,  jī
◼ (Động) Ở, cư trú. ◎Như: yến cư ở nhàn, nghĩa là lúc ở trong nhà nhàn rỗi không có việc gì. ◇Luận Ngữ : Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an , (Học nhi ) Người quân tử ăn không cầu được no thừa, ở không cần cho sướng thích.
◼ (Động) Ngồi xuống. ◇Luận Ngữ : Cư, ngô ngứ nhữ , (Dương Hóa ) Ngồi xuống đây, ta nói cho anh nghe.
◼ (Động) Tích chứa, dự trữ. ◎Như: cư tích tích chứa của cải, kì hóa khả cư hàng quý có thể tích trữ (để đợi lúc có giá đem bán).
◼ (Động) Giữ, ở vào địa vị. ◇Lưu Vũ Tích : Hà nhân cư quý vị? (Vịnh sử ) Người nào giữ được địa vị cao quý?
◼ (Động) Qua, được (khoảng thời gian). ◇Chiến quốc sách : Cư hữu khoảnh, ỷ trụ đàn kì kiếm, ca viết: Trường kiệp quy lai hồ! Thực vô ngư , , : , (Tề sách tứ ) Ở được ít lâu, (Phùng Huyên) dựa cột gõ vào thanh kiếm mà hát: Chuôi kiếm dài ơi, về đi thôi! Ăn không có cá.
◼ (Động) Coi như, coi làm. ◇Lão Xá : Tha tự cư vi hiếu tử hiền tôn (Tứ thế đồng đường , Nhị bát ) Anh ta tự coi mình là đứa con hiếu thảo, cháu hiền.
◼ (Động) Chiếm, chiếm hữu. ◎Như: cư kì đa số chiếm đa số. ◇Tấn Thư : Thiên hạ bất như ý, hằng thập cư thất bát , (Dương Hỗ truyện ) Sự bất như ý trong thiên hạ, chiếm hết bảy tám phần mười.
◼ (Động) Mang chứa, giữ trong lòng. ◎Như: cư tâm phả trắc lòng hiểm ác khôn lường.
◼ (Động) Trị lí, xử lí. ◇Diêm thiết luận : Cư sự bất lực, dụng tài bất tiết , (Thụ thì ) Xử trị công việc không hết sức, dùng tiền của không kiệm tỉnh.
◼ (Động) Ngừng, ngưng lại. ◇Dịch Kinh : Biến động bất cư (Hệ từ hạ ) Biến động không ngừng.
◼ (Danh) Chỗ ở, nhà, trụ sở. ◎Như: cố cư chỗ ở cũ, tân cư chỗ ở mới, thiên cư dời chỗ ở.
◼ (Danh) Chỉ phần mộ. ◇Thi Kinh : Bách tuế chi hậu, Quy vu kì cư , (Đường phong , Cát sanh ) Sau cuộc sống trăm năm, Em sẽ về chung một phần mộ (của chàng).
◼ (Danh) Chữ dùng đặt cuối tên cửa hiệu ăn, quán trà, v.v. ◎Như: Minh Hồ cư hiệu Minh Hồ, Đức Lâm cư hiệu Đức Lâm.
◼ (Danh) Họ .
◼ (Trợ) Dùng giữa câu, biểu thị cảm thán. ◇Thi Kinh : Nhật cư nguyệt chư, Chiếu lâm hạ thổ , (Bội phong , Nhật nguyệt ) Mặt trời và mặt trăng, Chiếu xuống mặt đất.
◼ Một âm là . (Trợ) Thế? Vậy? (để hỏi, dùng sau , thùy ). ◇Tả truyện : Quốc hữu nhân yên, thùy kí, kì Mạnh Tiêu hồ , , (Tương công nhị thập tam niên ) Nước (Lỗ) có người tài, ai thế, có phải ông Mạnh Tiêu không? ◇Trang Tử : Hà kí hồ? Hình cố khả sử như cảo mộc, nhi tâm cố khả sử như tử hôi hồ? ? 使, 使? (Tề vật luận ) Sao vậy? Hình lại có thể khiến như gỗ khô, lòng lại có thể khiến như tro nguội?
1. [安居樂業] an cư lạc nghiệp 2. [隱居] ẩn cư 3. [同居] đồng cư 4. [白居易] bạch cư dị 5. [卜居] bốc cư 6. [屏居] bính cư 7. [高居] cao cư 8. [居安思危] cư an tư nguy 9. [居第] cư đệ 10. [居停] cư đình 11. [居停主人] cư đình chủ nhân 12. [居憂] cư ưu 13. [居正] cư chánh 14. [居易] cư dị 15. [居民] cư dân 16. [居庸關] cư dung quan 17. [居家] cư gia 18. [居間] cư gian 19. [居奇] cư kì 20. [居留] cư lưu 21. [居然] cư nhiên 22. [居官] cư quan 23. [居所] cư sở 24. [居士] cư sĩ 25. [居喪] cư tang 26. [居心] cư tâm 27. [居積] cư tích 28. [居室] cư thất 29. [居常] cư thường 30. [居宅] cư trạch 31. [居住] cư trú 32. [居貞] cư trinh 33. [居中] cư trung 34. [居無求安] cư vô cầu an 35. [居處] cư xứ, cư xử 36. [鳩居] cưu cư 37. [鳩居鵲巢] cưu cư thước sào 38. [奇貨可居] kì hóa khả cư 39. [寄居] kí cư 40. [僑居] kiều cư 41. [日居月諸] nhật cư nguyệt chư 42. [分居] phân cư