Bộ 61 心 tâm [0, 4] U+5FC3
Show stroke order tâm
 xīn
◼ (Danh) Trái tim.
◼ (Danh) Tư tưởng, ý niệm, cảm tình, lòng dạ. ◎Như: thương tâm lòng thương xót, tâm trung bất an trong lòng không yên, tâm tình phiền muộn lòng buồn rầu.
◼ (Danh) Phật học cho muôn sự muôn lẽ đều do tâm người tạo ra, gọi là phái duy tâm . Nhà Phật chia ra làm nhiều thứ. Nhưng rút lại có hai thứ tâm trọng yếu nhất: (1) vọng tâm cái tâm nghĩ ngợi lan man sằng bậy, (2) chân tâm cái tâm nguyên lai vẫn sáng láng linh thông, đầy đủ mầu nhiệm không cần phải nghĩ mới biết, cũng như tấm gương trong suốt, vật gì qua nó là soi tỏ ngay, khác hẳn với cái tâm phải suy nghĩ mới biết, phải học hỏi mới hay. Nếu người ta biết rõ cái chân tâm (minh tâm ) mình như thế mà xếp bỏ sạch hết cái tâm nghĩ ngợi lan man sằng bậy đi thì tức thì thành đạo ngay.
◼ (Danh) Suy tư, mưu tính. ◎Như: vô tâm vô tư lự.
◼ (Danh) Tính tình. ◎Như: tâm tính tính tình.
◼ (Danh) Nhụy hoa hoặc đầu mầm non. ◎Như: hoa tâm tim hoa, nhụy hoa.
◼ (Danh) Điểm giữa, phần giữa. ◎Như: viên tâm điểm giữa vòng tròn, trọng tâm điểm cốt nặng của vật thể (vật lí học), giang tâm lòng sông, chưởng tâm lòng bàn tay.
◼ (Danh) Sao Tâm , một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
◼ (Danh) Cái gai.
1. [安心] an tâm 2. [噁心] ố tâm 3. [惡心] ác tâm, ố tâm 4. [多心] đa tâm 5. [擔心] đam tâm 6. [丹心] đan tâm 7. [提心在口] đề tâm tại khẩu 8. [同心] đồng tâm 9. [同心協力] đồng tâm hiệp lực 10. [動心] động tâm 11. [逃不出手掌心] đào bất xuất thủ chưởng tâm 12. [波心] ba tâm 13. [包藏禍心] bao tàng họa tâm 14. [不經心] bất kinh tâm 15. [本心] bổn tâm 16. [婆心] bà tâm 17. [平心] bình tâm 18. [菩提心] bồ đề tâm 19. [悲心] bi tâm 20. [褊心] biển tâm 21. [垓心] cai tâm 22. [甘心] cam tâm 23. [琴心] cầm tâm 24. [琴心劍膽] cầm tâm kiếm đảm 25. [球心] cầu tâm 26. [錦心繡口] cẩm tâm tú khẩu 27. [狗馬之心] cẩu mã chi tâm 28. [棘心] cức tâm 29. [革面洗心] cách diện tẩy tâm 30. [革心] cách tâm 31. [公心] công tâm 32. [機心] cơ tâm 33. [居心] cư tâm 34. [正心] chánh tâm 35. [真心] chân tâm 36. [至心] chí tâm 37. [注心] chú tâm 38. [眾心成城] chúng tâm thành thành 39. [專心] chuyên tâm 40. [野心] dã tâm 41. [唯心論] duy tâm luận 42. [害心] hại tâm 43. [回心] hồi tâm 44. [虛心] hư tâm 45. [雞心] kê tâm 46. [開心] khai tâm 47. [口是心非] khẩu thị tâm phi 48. [苦口婆心] khổ khẩu bà tâm 49. [傾心] khuynh tâm 50. [堅心] kiên tâm 51. [勞心] lao tâm 52. [冷心] lãnh tâm 53. [留心] lưu tâm 54. [內心] nội tâm 55. [一片婆心] nhất phiến bà tâm 56. [一心] nhất tâm 57. [忍心] nhẫn tâm 58. [入心] nhập tâm 59. [二心] nhị tâm 60. [人面獸心] nhân diện thú tâm 61. [人心] nhân tâm 62. [反心] phản tâm 63. [剖心] phẫu tâm 64. [佛口蛇心] phật khẩu xà tâm 65. [佛心] phật tâm 66. [佛心宗] phật tâm tông 67. [分心] phân tâm 68. [費心] phí tâm 69. [放心] phóng tâm 70. [腹心] phúc tâm 71. [芳心] phương tâm 72. [歸心] quy tâm 73. [使心眼兒] sử tâm nhãn nhi 74. [初心] sơ tâm 75. [癡心] si tâm 76. [糟心] tao tâm 77. [在心] tại tâm 78. [素心] tố tâm 79. [素心人] tố tâm nhân 80. [死心] tử tâm 81. [死心塌地] tử tâm tháp địa 82. [心機] tâm cơ 83. [心虛] tâm hư 84. [心花怒放] tâm hoa nộ phóng 85. [心活] tâm hoạt 86. [心活面軟] tâm hoạt diện nhuyễn 87. [心計] tâm kế 88. [心驚膽戰] tâm kinh đảm chiến 89. [心腹] tâm phúc 90. [心神] tâm thần 91. [心水] tâm thủy 92. [心焦] tâm tiêu 93. [信心] tín tâm 94. [操心] thao tâm 95. [寸草心] thốn thảo tâm 96. [傷心] thương tâm 97. [貼心] thiếp tâm 98. [小心] tiểu tâm 99. [重心] trọng tâm 100. [中心] trung tâm 101. [促膝談心] xúc tất đàm tâm