Bộ 40 宀 miên [7, 10] U+5BB6
Show stroke order gia, cô
 jiā,  jie,  gū
◼ (Động) Ở, cư trú. ◎Như: thiếp gia Hà Dương (Văn tuyển, Biệt phú , ) thiếp ở Hà Dương.
◼ (Danh) Nhà (chỗ ở). ◎Như: hồi gia trở về nhà.
◼ (Danh) Chỉ quốc gia. ◇Trương Hành : Thả Cao kí thụ kiến gia (Đông Kinh phú ) Cao Tổ thụ mệnh trời kiến lập quốc gia.
◼ (Danh) Triều đình, triều đại. ◎Như: Hán gia (triều đình) nhà Hán.
◼ (Danh) Chỉ vợ hoặc chồng. ◇Hồng Lâu Mộng : Hoàn hữu Trương Tài gia đích, Chu Thụy gia đích bồi trước , (Đệ tam thập cửu hồi) Lại có cả vợ Trương Tài, vợ Chu Thụy tiếp đãi.
◼ (Danh) Trường phái, lưu phái. ◎Như: nho gia nhà nho, đạo gia nhà theo phái đạo Lão, bách gia tranh minh trăm nhà đua tiếng.
◼ (Danh) Người chuyên môn. ◎Như: văn học gia nhà văn học, chính trị gia nhà chính trị, khoa học gia nhà khoa học.
◼ (Danh) Người (làm nghề). ◎Như: nông gia nhà làm ruộng, thương gia nhà buôn.
◼ (Danh) Tiếng tự xưng hoặc xưng gọi người khác. ◎Như: tự gia tôi đây, cô nương gia cô nương nhà, tiểu hài tử gia chú bé nhà.
◼ (Danh) Khu vực, đất đai, ấp phong cho bực đại phu cai trị thời xưa. ◇Luận Ngữ : Khâu dã văn hữu quốc hữu gia giả, bất hoạn quả nhi hoạn bất quân, bất hoạn bần nhi hoạn bất an , , , (Quý thị ) Khâu này nghe nói người có nước có ấp (tức ấp phong của các đại phu), không lo ít mà lo (sự phân chia) không đều, không lo nghèo mà lo (xã tắc) không yên.
◼ (Danh) Lượng từ: gia đình, cửa tiệm, xí nghiệp. ◎Như: lưỡng gia lữ quán hai khách sạn, kỉ gia công xưởng vài nhà máy.
◼ (Danh) Tục đối với người ngoài, tự xưng bậc tôn trưởng của mình là gia. ◎Như: gia phụ cha tôi, gia huynh anh tôi.
◼ (Danh) Họ Gia.
◼ (Hình) Thuộc về một nhà. ◎Như: gia trưởng người chủ nhà, gia nhân người nhà, gia sự việc nhà, gia sản của cải nhà, gia nghiệp nghiệp nhà.
◼ (Hình) Nuôi ở trong nhà (cầm thú). ◎Như: gia cầm chim nuôi trong nhà, gia súc muông nuôi trong nhà.
◼ (Trợ) Đặt giữa câu, tương đương như địa , đích . ◇Tây du kí 西: Đại oản gia khoan hoài sướng ẩm (Đệ ngũ thập nhất hồi) Rót từng bát lớn uống (một cách) tha hồ thỏa thích.
◼ Một âm là . (Danh) Cũng như chữ . Thái cô tiếng gọi tôn trọng dành cho phụ nữ. ◎Như: Ban Chiêu vợ Tào Thế Húc đời nhà Hán, vì có đức hạnh lại học giỏi, được cử vào dạy vợ con vua nên gọi là Tào Thái cô .
1. [安家] an gia 2. [陰陽家] âm dương gia 3. [音樂家] âm nhạc gia 4. [恩家] ân gia 5. [大家] đại gia 6. [邦家] bang gia 7. [白手成家] bạch thủ thành gia 8. [百家] bách gia 9. [八大家] bát đại gia 10. [兵家] binh gia 11. [顧家] cố gia 12. [仇家] cừu gia 13. [舉家] cử gia 14. [公家] công gia 15. [機杼一家] cơ trữ nhất gia 16. [居家] cư gia 17. [咱家] cha gia 18. [政治家] chính trị gia 19. [專家] chuyên gia 20. [名家] danh gia 21. [家道] gia đạo 22. [家弟] gia đệ 23. [家童] gia đồng 24. [家庭] gia đình 25. [家當] gia đương 26. [家丁] gia đinh 27. [家僕] gia bộc 28. [家景] gia cảnh 29. [家禽] gia cầm 30. [家具] gia cụ 31. [家主] gia chủ 32. [家政] gia chính 33. [家用] gia dụng 34. [家教] gia giáo 35. [家火] gia hỏa 36. [家鄉] gia hương 37. [家頁] gia hiệt 38. [家兄] gia huynh 39. [家口] gia khẩu 40. [家母] gia mẫu 41. [家門] gia môn 42. [家廟] gia miếu 43. [家奴] gia nô 44. [家嚴] gia nghiêm 45. [家人] gia nhân 46. [家譜] gia phả, gia phổ 47. [家父] gia phụ 48. [家法] gia pháp 49. [家風] gia phong 50. [家君] gia quân 51. [家眷] gia quyến 52. [家產] gia sản 53. [家事] gia sự 54. [家畜] gia súc 55. [家嫂] gia tẩu 56. [家祭] gia tế 57. [家祖] gia tổ 58. [家祖母] gia tổ mẫu 59. [家慈] gia từ 60. [家財] gia tài 61. [家信] gia tín 62. [家尊] gia tôn 63. [家資] gia tư 64. [家私] gia tư 65. [家聲] gia thanh 66. [家室] gia thất 67. [家世] gia thế 68. [家叔] gia thúc 69. [家書] gia thư 70. [家屬] gia thuộc 71. [家小] gia tiểu 72. [家宅] gia trạch 73. [家長] gia trưởng 74. [家傳] gia truyện, gia truyền 75. [家問] gia vấn 76. [家醜不可外揚] gia xú bất khả ngoại dương 77. [火家] hỏa gia 78. [回家] hồi gia 79. [寒家] hàn gia 80. [皇家] hoàng gia 81. [傾家] khuynh gia 82. [傾家敗產] khuynh gia bại sản 83. [六家] lục gia 84. [戀家] luyến gia 85. [墨家] mặc gia 86. [儒家] nho gia 87. [寧家] ninh gia 88. [冤家] oan gia 89. [佛家] phật gia 90. [破家] phá gia 91. [分家] phân gia 92. [管家] quản gia 93. [史家] sử gia 94. [洒家] sái gia 95. [在家] tại gia 96. [齊家治國] tề gia trị quốc 97. [世家] thế gia 98. [承家] thừa gia 99. [書香世家] thư hương thế gia 100. [全家] toàn gia 101. [全家福] toàn gia phúc 102. [債家] trái gia 103. [哲家] triết gia 104. [倡家] xướng gia 105. [出家] xuất gia